Kontakt

På infotavlan i din trappuppgång finns kontaktuppgifter till din trapphusvärd samt resterande styrelsen. Är din fråga av en mer akut karaktär relaterat till fastigheten eller din bostad, vänligen kontakta HSBs kundmottagningscenter, se mer under fliken “felanmälan”.